Told & Skat & EU-regler


Det her forløb overgår godt nok noget af det mere mærkelige, som jeg har oplevet.
 
I marts købte jeg et par norske rulleski med trådløse skivebremser fra RollerSafe. Efter et par uger sendte jeg dem retur til reparation under ‘repair & return’. I Norge reparerer de rulleskiene og sender dem retur, men glemmer at skrive, at det er ‘repair & return’ på ‘invoicen’. Skiene bliver tilbageholdt af Told og Skat, og for at få dem udleveret må jeg betale 1700 kr i told på en vare, som jeg allerede har betalt told af.
 
Vi laver lige en ‘cliffhanger’.
 
Efter jeg har fået udleveret rulleskiene fra Told, finder jeg ud af, at de stadigvæk bremser for hårdt (altså at der er en fejl på dem, som man ikke har opdaget). Jeg sender dem endnu engang retur og denne gang skriver RollerSafe ‘repair & return’ på fragtbrev/invoice og de sender mig et par nye rulleski, som går lige igennem uden problemer. Jeg får dem retur anden gang og nu virker de upåklageligt.
 
I mellemtiden har jeg fået svar fra Told og Skat, som behandler sagen. De skriver, at jeg pga. EU’s regler om forædling af en vare desværre er tvunget til at betale den Told, som allerede er indbetalt – og som jeg har søgt refunderet, da jeg sendte dem til reparation første gang.
 
Nu mener jeg jo ikke, at der kan være tale om en forædling, når varen bliver repareret… Men regler er jo, som regler er… At anke det vil koste mig 400 kroner yderligere og jeg vil ikke få medhold, da dette er EU-regler – og man ikke kan søge om forædling med tilbagevirkende kraft og forvente at få medhold i det, fordi det er enhver borgers pligt at kende reglerne.
 
Det helt igennem mærkelige er, at hvis jeg havde forhåndsansøgt om forædling, så ville jeg have fået den godkendt. Og det endnu mere mærkelige er, at hvis varen er markeret i fragtbrevet som ‘repair & return’, så skal man ikke betale told.
 
Så reglerne siger (ifølge Told og Skat), at hvis en vare bliver sendt fra et EU land til et land udenfor EU grundet reparation, så er der tale om forædling, så man skal betale told af varen en gang til, hvis man ikke har forhåndsansøgt om forædling udenfor EU, hvorved værdiforøgelsen ved forædlingen så åbenbart bortfalder, således at man ikke længere skal betale told (Qué?!).
 
Hvis man derimod skriver ‘repair & return’ i fragtbrevet/invoice, så bliver varen slet ikke udtaget til told, da man (må jeg formode) ikke skal betale told af en vare, som er sendt retur til reparation, hvilket altså i ovennævnte passus var lig med en forædling, som gør, at man skal betale told af varen en gang til.
 
Er De forvirret?
 
Summa summarum… Jeg har så måttet betale dobbelttold af en vare, fordi den blev tilbageholdt af Told & Skat pga. nogle regler, som håndhæves i scenarie A, men som ikke havde kostet mig noget, hvis jeg havde udført forhåndsansøgning stk. 1. Hvis jeg derimod havde brugt scenarie B, hvor reparatøren/fragtfirmaet havde gjort opmærksom på i fragtbrevet, at der var tale om scenarie A (som ifølge reglerne er lig med forædling og dermed toldpligtigt), så ville varen slet ikke være blevet gen-fortoldet.
 
Hjalp det på forvirringstilstanden?
 
Det hjælper altså ikke på min langsomt tiltagende skepsis mod EU-projektet, at jeg taler med en told-administratør, som erkender, at reglerne er noget makværk (han brugte selv et betydeligt værre udtryk), som han gerne så ændret, men at det desværre koster mig 1700 kroner i told af en vare, som jeg allerede har betalt told af – og at det ikke vil hjælpe mig en tøddel hverken at anke eller forædlingsansøge med tilbagevirkende kraft.
Brevet fra Told & Skat, som jeg har fået uddybet telefonisk i samtale med den told-administratør, som skrev det:
“Anmodning om yderligere oplysninger

SKAT behandler din anmodning om toldgodtgørelse vedrørende reference nr. 2017121569434.

Orientering om bestemmelserne

Du oplyser, at du har modtaget en vare retur efter, at den har været til sendt til re- paration i et land udenfor EU.

SKAT kan konstatere, at du har ikke har en bevilling til passiv forædling. En af forudsætningerne for at kunne få toldgodtgørelse er, at du har en bevilling til passiv forædling.

Det er desværre heller ikke muligt at anvende bestemmelserne om returvarer i henhold til artikel 203, stk. 5 i EUTK1, da den nu leverede vare er i bedre stand, end den, som du har returneret.

Du opfylder heller ikke betingelserne for godtgørelse efter artikel 120 i EUTK1, da der ikke foreligger en særlige situation.

Enkeltstående bevilling til passiv forædling med tilbagevirkende kraft

Da du ikke har en bevilling til passiv forædling kan SKAT vejlede dig om, at du kan søge om en bevilling med tilbagevirkende kraft. Praksis viser dog, at privat personer meget sjældent kan opnå en sådan bevilling, da det kræver en særlig si-

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-told- kodeksen

Side 1/3

tuation. Det kan orienteres om, at ukendskab til reglerne ikke betragtes som en særlig situation.

 Såfremt du har en bevilling til passiv forædling, bedes du fremsende den- ne. De indførte varer skal være omfattet af bevillingen og har du haft ud- gifter i forbindelse med reparationen af varerne bedes du fremsende fak- turaen for dette.

Du kan læse mere om reglerne og praksis her:

o På SKATs hjemmeside (www.skat.dk) under Borger > Told > In- ternethandel > Internethandel uden for EU kan du læse nærmere om told og moms i forbindelse med internethandel herunder ved reparation af varer i et land uden for EU.

o SKATs juridiske vejledning: http://www.skat.dk under Jura > juridisk vejledning > Afsnit FA 19.2.6 og FA26

Du bedes tilkendegive

Ud fra ovenstående orientering for godtgørelse og mulighederne for at opnå en bevilling til passiv forædling med tilbagevirkende kraft vil vi bede dig tilkende- give:

  •   Om du ikke ønsker at søge om bevilling, men i stedet ønsker enten
    • –  Sagen afgjort på det foreliggende grundlag
    • –  Ønsker at trække din sag tilbage jf. ovenstående orientering

  Om du ønsker, at ansøge om bevilling til passiv forædling jf. ovenstående orientering

Din tilkendegivelse bedes indsendt til toldadministration.aarhus@skat.dk senest den 27. juni 2017.
Du bedes henvise til sagens journal nr., som du finder i brevets højre hjørne.

Som ansøger om toldgodtgørelse skal du fremlægge alle de oplysninger og doku- menter, der er nødvendige for, at SKAT kan træffe afgørelse, jf. artikel 22, stk. 1 i EUTK1

Sagsbehandlingen af sagen er suspenderet indtil ovennævnte dato jf. artikel 13 stk. 1 i DF2.

De oplysninger, som SKAT modtager eller indhenter om personer, vil i de fleste tilfælde være omfattet af reglerne i Persondataloven3.
Venlig hilsen

2 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 med nærmere regler an- gående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen
3 Lov nr. 429 af 31. maj 2009 – Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: