Åh Marius! or is it ‘Oh Allan’!


Endnu engang er Danmark blevet genstand for en krig om de stakkels puttenutte søde små dyr. Denne gang er det en kanin bærende navnet Allan som i et eksperiment på Radio 24-7 har måttet lade livet for det ekstraterrestriale og excentriske formål at spise den til middag. Sagen er ikke enestående. Tidligere er Københavns Zoo blevet svinet i medierne (udenlandske såvel som danske) for at have myrdet giraffen Marius og fodret den til løverne – og før dette Søren Ryge, som engang aflivede en due for åben skærm på landsdækkende TV i bedste sendetid til stor harme i visse dele af befolkningen. Linse Kessler var selvfølgelig involveret i sagen i forsøget på at redde den lille stakkels Allan. Dyrevelfærd er for reality stjerner, hvad en kolort er for en sværm af fluer.

Derfor får i nu teksten og musikken til dette vidunderlige requiem over Evigt aktuelle Marius (English version in the below section):

Jeg vil aldrig glemme dig
Du har ændret alt i mig
Fra det øjeblik jeg så dig i øjnene
Har du skåret igennem alt vrøvlet og løgnene

Du har gjort mig til en bedre mand
Vist mig alt det gode vi kan
Du’ den leder, vi helst så
Så menn’sklig og mandig
John F. Kennedy med pels på
En firbenet Ghandi

Åh Marius
Du var vidunder-frelser-giraffen
Men de slog dig ihjel
Åh Marius
Du’ savannens helt egen Lina Rafn
Men de slog dig ihjel
Åh Marius

Du ku’ ha’ skaffet fred i Syrien
Du ku’ ha’ blevet den første giraf-præsident
Du ku’ ha’ stoppet alle storme – selv den der Bodil – du ku’ ha’ reddet SF – okay, måske ik’, men alligevel

Åh Marius
Der var ik’ det, du ik’ ku’ ha’ klaret
Men de slog dig ihjel
Stakkels Marius
Ligemeget spørgsmålet så var du svaret
Men de slog dig ihjel
Åååååhhh Mariuuus

Dyr har jo navne, som dyr jo bør ha’
Grisen hed Antonius og kyllingen hed Lørdag

Men Marius
Havde de bare kaldt dig dyr nummer 15
Var vi ligeglade med dig
Men Marius
En giraf med et navn kan man glem’ den
Svaret er nej

Åååååhhhh Marius
Havde de bare kaldt dig dyr nummer 15
Var vi ligeglade med dig
Men Marius
En giraf med et navn kan man glem’ den
Svaret det er et nej

Ååååååoooouuuuåååååhhhh
Uuuuuhhhhuhhhhh Marius
Ååååååhhhhhhhhåååååååhhhh Maaariuuus

https://m.youtube.com/watch?v=MgzQGSsasXQ

Once again, Denmark has been the subject of a war over the poor cuddly cute little animals. This time a rabbit by the name Allan, in an experiment on Radio 24-7, has been bludgeoned to death for the extraterrestrial and quite eccentric purpose of having it for dinner. The case is not unique. Earlier, the Copenhagen Zoo was trashed in the media (foreign as well as Danish) for killing the Giraffe Marius and feeding it to the lions and before that Søren Ryge Petersen who once killed a dove on Nation-wide television to great indignation in certain parts of the population. For obvious reasons the Danish reality star Linse Kessler was involved in a poorly acted attempt at saving poor little Allan. Animal welfare is to reality stars what the proverbial cow dung is to a pack of flies.

Therefore, I now present to you the text and music for this wonderful requiem for Marius made for Danish Radio by the satire-team of ‘Selvsving’:

English version:

I’ll never forget about you
You changed everything for me
From the very moment I looked you in the eyes
You have cut right through all the nonsense and lies

You’ve made me a better man
Shown me all the good we can
You’re the Leader we prefer
So humane and manly
John F. Kennedy with fur
A four-legged Ghandi

Oh Marius
You’re the wild-wonder-savior-giraffe
But they beat you to death
Oh Marius
The savannah’s very own Lina Rafn*
But they beat you to death
Oh Marius

You could’ve procured peace in Syria
You could’ve been the first giraffe-President
You could’ve stopped all storms – even the one named Bodil** – you could’ve saved SF*** – (OK, perhaps not, but anyway..!)

Oh Marius
There was nothing you couldn’t have done
But they beat you to death
Poor Marius
Any question then you were the answer
But they beat you to death
Åååååhhh Mariuuus

Animals have the names that the animals should have
The pig is called Antonius and chicken Saturday****

But Marius
Had they just named you animal 15
We had not cared ’bout you
But Marius
A giraffe with a name can you blow it
The answer is no

Åååååhhhh Marius
Had they just named you animal 15
We had not cared ’bout you
But Marius
A giraffe with a name can you blow it
The answer is a no

Ååååååoooouuuuåååååhhhh
Uuuuuhhhhuhhhhh Marius
Ååååååhhhhhhhhåååååååhhhh Maaariuuus

* Danish popsinger of Infernal and emotional judge of many seasons of the Danish version of X-Factor.

** Winterstorm that hit Denmark in the Winter of 2013, December 4th – 7th: http://da.m.wikipedia.org/wiki/Stormen_Bodil

*** Danish left-wing political party that stepped out of government in january 2014 due to controversy over the sales of the Danish DONG shares to American Goldman Sachs.

**** In Denmark there is a long standing tradition of eating chicken at Saturday and thus chicken is often referred to as Saturday chicken or ‘Lørdagskylling’ and has even been sold under that name in Danish Supermarkets. Antonius is likewise a brand developed by Danish Crown for good sow welfare though Anthony also can refer to typical old Danish sarcasm of naming a pig after Anthony, the Great: http://www.danishcrown.com/News-and-Press/News/International-praise-for-Antonius-and-Den-Goe-Gris.aspx

Advertisements

3 Comments

  1. ledrakenoir says:

    Sjovt nok er der aldrig meget fokus hvordan de danske svin har det med deres liv (nej nej nej det er slet slet ikke fordækt hentydning til en gruppe der tager danskheden som gidsel men de rigtige svin som også behandles som sådanne – som oven i købet proppet med medikamenter lystigt dræbes, hakkes for så at blive stoppet ind i deres egen tarm – den største fornøjelse skulle være at det vender sig i vores muslimske venner – og iøvrigt også vores jødiske dittoer… 🙂

    Nu mangler kun en dejlig varm sommer, så glemmes alle genvordigheder – altså bortset fra kaninen, giraffen og ikke mindst Ryge’s due… 🙂

    Men bortset fra det, så går det godt, kammerherreinde – en god gammel sang… 🙂

    Bedste hilsner til dig og din familie… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: