Landmænd, østarbejdere og udnyttelse.


Når Anders Fogh (V) har læst denne artikel, vil jeg meget gerne høre et bud på, hvorfor ukontrolleret liberalistisk markedsøkonomi er at foretrække frem for den skandinaviske blandingsøkonomi.

Danske Landmænd og landbrugsskoler bruger unge udlændinge som billig arbejdskraft i stalden – altimens landsbrugsskolerne modtager millioner af skattekroner i betaling for at have østeuropæere på skolebænken, for en reelt elendig uddannelse og elendige vilkår. Antallet af udenlandske praktikanter i dansk landbrug er vokset støt i de senere år, og det er der sådan set ikke noget i vejen med, hvis det foregik reelt og lovligt. Fagbladet 3F har afsløret adskillige landmænd med fingrene lidt for dybt begravet i lommerne med klingende mønt – måske de hellere skulle lave noget. Eksempelvis havde en nordjysk bonde på blot et år 11 praktikanter fra Ukraine til at passe sine malkekøer. Elevlønnen var i 2007 ca. 9000,- om måneden – eller ca. det halve af en arbejder på voksenløn. Bonden sparer altså ca. 1.2 millioner kroner i lønudgifter.

Som jeg har skrevet i min tidligere artikel om, hvordan udenlandske lønarbejdere behandles i Danmark, så er han langt fra ene om den fidus. Jeg citerer: “Historien starter i Rumænien 2004, hvor 2 venner er blevet enige om at søge job i Danmark. De får via den enes kæreste kontakt til en landmand i Danmark, som har kontakt til et dansk vikarbureau, som kan skaffe dem papirer til udlændingeservice så de kan få arbejds- og opholdstilladelse.. Så langt så godt. Men de får også at vide, at for at kunne få arbejde i Danmark skal de have status af studerende på en landbrugsskole. Det er dog ikke noget problem, for det kan vikarbureauet ordne for dem. De skal bare skrive under på et stykke papir, hvor der står på dansk (ingen af dem forstår dansk), at de går på en landbrugsskole i Rumænien. Det er ovenikøbet forfalsket således, at det ser ud som om, at de selv har skrevet det. Anyways, de to gør ikke nogen anmærkninger, da lønnen ser god ud og forholdene umiddelbart ikke virker urimelige. Problemet er blot, at de er vant til Rumænske arbejdsforhold. Reelt set betyder dette dokument, at landmanden i de første 2 år af deres ansættelse kan have dem gående som praktikanter til den halve løn. Alene i denne periode bliver de uforvarende snydt for mere end 200.000 kr hver.”
https://hotigris.wordpress.com/2008/06/10/sadan-behandles-udenlandske-arbejdere-i-danmark/

Tilbage til kvægbonden fra Nordjylland. Han havde fået fat i sine østeuropæiske arbejdere ved et samarbejde med Aalborg tekniske skole. Skolen fik ca. 350.000,- i statstilskud for at give de 11 elever en ordentlig landbrugsuddannelse, samt 33.000,- fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som alle arbejdsgivere betaler til i fællesskab. AER har yderligere betalt 350.000,- til den nordjyske kvægbonde, i form af løntilskud til hans ukrainske elever, som jo ‘studerede’ på Aalborg Tekniske Skole.
Fakta: Tilskuddene fra AER til danske landmænd er vokset med næsten 47% fra 2001 – 2006. Bøndernes samlede indbetaling til AER i året 2006 var 27 mill. kroner – til gengæld fik man udbetalt 122 mill. kroner fra AER i 2006. (En fan af John Mogensen ville nok fristes til at sige: “Der er noget galt i D….”) Jeg er dog ikke fan.

Men videre i teksten. Antallet af danske elever på landbrugsuddannelserne er faldet markant i de senere år. En del af skolerne fylder i stedet klasselokalerne op med udlændinge. De samarbejder tæt med lyssky mellemhandlere, som tjener tusindvis af kroner på handel med fattige østeuropæere (det er ikke kun rockerne, som kan), som sendes i slavearbejde som praktikanter hos danske landmænd, uden reelt at få noget der minder om den uddannelse på universitetsniveau, som de er blevet lovet. En uddannelse på discountniveau, som hver enkelt elev må betale op til 50.000,- for, og oven i hatten skal de betale alt for meget i kost og logi.

Hvor længe skal unge håbefulde udlændinge kunne hentes til Danmark, som rene slavearbejdere, imens landmændene lænser AER? Hvor længe skal du og jeg, finde os i, at måtte betale millioner af skattekroner til ‘de åh så trængte’ (de forspilder aldrig en chance til at fortælle, hvor elendigt det står til – tal om klynkekultur) landmænd og landbrugsskoler, som går bag om ryggen på os og udnytter og udbytter uskyldige mennesker. I Rumænien hører man kun gode ting om Danmark og arbejdsforholdene her, så der tror man naturligvis på, hvad der bliver sagt. Man er vel mænd af ære og holder ord. Desværre er det bare ikke sådan, at verden er skruet sammen. En hurtig google-søgning på snyd og bedrag indenfor vikarbureauer viser, at dette langt fra er et enestående tilfælde. 3F kæmper nærmest mod enorme vindmøller, når det kommer til snyd og bedrag fra danske arbejdsgivere. Herfra kan afslutningsvis kun lyde en opfordring til som udenlandsk arbejder straks at melde sig ind i en fagforening, når man kommer til landet for at arbejde, ligesom jeg vil opfordre alle danskere til at støtte fagforeningerne i deres kamp for at skaffe bedre arbejds- og lønforhold for de udenlandske arbejdere, som vi inviterer til Danmark for at arbejde. Regeringens gentagne invitationer og rosenrøde ord om behovet for udenlandsk arbejdskraft klinger i hvertfald noget hult, når man ser, hvordan den så efterspurgte udenlandske arbejdskraft bliver behandlet. Dansk Folkeparti er heller ikke for gode. De har så sent som i november været ude med forslag om at gøre rumænere retsløse i Danmark: http://blog.tv2.dk/snowtiger/entry167452.html?ss

Man savner ganske enkelt lovgivning på området og udvidede beføjelser til fagforeningerne. Altimens sidder vores kære beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, manden som aldrig har arbejdet, på sine hænder. Han vil hellere straffe de arbejdsløse og gøre livet surt for fagforeningerne.

I lyset af den seneste tids debat om EU-domstolens afgørelser – på baggrund af EU-direktiver, som *ingen* kendte noget til – fristes man næsten til at tænke, at Venstre og Konservative var helt med på den europæiske idé om arbejdskraftens fri bevægelighed – et EU-direktiv, som den danske befolkning ved to folkeafstemninger har stemt ja tak til – (Alas, die dumme Dänen), da det åbner op for det totalopgør med fagforeningerne og lønarbejderens rettigheder, som regeringen jo i virkeligheden ønsker sig. Fogh og Ko. (læs: VKO) må imidlertid ærgre sig gule og blå, da man nu har fået et andet problem i forhold til den stramme udlændingelov. Er det mon myten om hybris og nemesis, som sparker hjorten og fåreflokken lige i røven?

Her er en artikel skrevet af Morten Halskov fra 3F:

“Landmænd høster millioner i tilskud

Danske landmænd lænser andre arbejdsgivere for 95 millioner kroner i støtte til billige elever. Det sker i samarbejde med landbrugsskoler, som scorer millioner af skattekroner på udenlandske elever.

Danske landmænd og landbrugsskoler holder fælles høstfest året rundt.

Landmænd og landbrugsskoler tjener millioner af kroner på amputerede uddannelser til unge østeuropæere. Bønderne får billig arbejdskraft og milliontilskud fra arbejdsgivere i andre brancher, mens landbrugsskoler snupper millioner af skattekroner og tusindvis af kroner i betaling fra udlændingene. Danske landmænd fik udbetalt over 122 millioner kroner fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER, i 2006. Samme år indbetalte landmændene mindre end 27 millioner kroner, viser den seneste brancheopgørelse fra AER.

– Statskassen og AER-kassen er stillet ud på gaden, og landbruget tager lystigt for sig af retterne på tagselvbordet. Det her pengecirkus skal stoppes, siger Bjarne Laustsen, fødevareordfører for Socialdemokraterne, til Nyhedsbrevet 3F.

AER-udnyttelse sat i system: Fed fidus

Danske landmænd kan i 2008 få tilskud fra AER på mellem 1.900 og 2.720 kroner om ugen for hver elev, der går på skole. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor langt eleven er i sit udannelsesforløb. En del af rumænerne på Borris Landbrugsskole skal sidde på skolebænken i 42 uger i løbet af skolens toårige landbrugsuddannelse. Deres danske arbejdsgivere kan altså få omkring 100.000 kroner fra AER for hver elev. Arbejdsgiverne kan også score en såkaldt praktikpladspræmie, hvis de har haft vækst i antallet af elever. Beløbet er på 20.000 kroner om året for hver ekstra elev. Desuden sparer praktikværterne deres eget bidrag til AER, som for en arbejdsgiver er godt 2.000 kroner om året for hver fuldtidsansat medarbejder.

Danske landmænd henter altså knap fem gange så meget ud af AER-kassen, som de betaler ind.

På Borris Landbrugsskole – som udelukkende uddanner udlændinge – er udnyttelsen af AER-ordningen sat i system. Den vestjyske skole har hen ved 180 østeuropæiske elever – og en liste med navnene på flere hundrede danske landmænd, der ønsker udenlandske praktikanter. Lønnen til en erfaren praktikant er 9.200 kroner om måneden – eller omkring det halve af prisen for en landbrugsmedhjælper på almindelig voksenløn.

”Praktikværterne får hurtigst muligt efter tilmelding brev ud med forklaring om vores system, lønforhold, skoleindbetalinger, AER-tilskud…,” står der i Borris Landbrugsskoles interne håndbog, som Nyhedsbrevet 3F er kommet i besiddelse af.

Landbrugsskoler lever af udlændinge

Uddannelse af udlændinge har også udviklet sig til en guldåre for en del af landets landbrugsskoler. For de unge østeuropæere udløser samme statstilskud som danskere.

På Grindsted Landbrugsskole var hver tredje såkaldte årselev i 2006 udlænding. Samme år optog Dalum Landbrugsskole i Odense 152 elever på uddannelsen til faglært landmand, hvoraf 70 kom fra udlandet. På den tilsvarende uddannelse på Borris Landbrugsskole er samtlige elever fra Østeuropa. Landbrugsskolerne i Grindsted, Odense og Borris fik i 2006 et statstilskud på knap 48 millioner kroner til sammen. Borris Landbrugsskole har vendt et underskud på i alt fire millioner kroner i 2004 og 2005 til et overskud på til sammen knap tre millioner kroner i 2006 og 2007. Statstilskuddet er i perioden steget fra 2,2 til 9,2 millioner kroner.

Halve uddannelser

Udenlandske elever betaler hver op til 48.520 kroner for en stærkt afkortet landbrugsuddannelse, som det er tilfældet på Borris Landbrugsskole. I langt de fleste tilfælde får eleverne en halv uddannelse på de danske landbrugsskoler, fordi udlændingene ikke har tilladelse til at studere i Danmark i mere end maksimalt to år.

Danske landbrugselever skal læse i mindst tre et halvt år, før de er uddannet.

Politiker må betale 130.000 efter lønsnyd:
Venstremanden Karsten Mayland Olsen har accepteret at betale 130.000 kroner til tre tidligere medarbejdere, som han har snydt i løn, da de arbejdede på hans maskinstation på Sydsjælland.
http://forsiden.3f.dk/article/20080731/NYHEDER/172890544/2380/ILLEGAL&template=tema3

Noget om dagpenge:
http://www.e-pages.dk/3f/108/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: