Heste, videnskab og ateisme…..


En af vore to udsendte i felten har opsnappet følgende fra videnskabens faktaomvundne verden:

»Standardmålet mellem USA’s jernbaneskinner er 4 fod 8.5 tomme, svarende til 1435.1 mm. Det er i høj grad et besynderligt mål.

Hvorfor har man brugt dette mål? – Fordi det brugte man i England, og engelske eksperter byggede de første amerikanske jernbaner.

Hvorfor byggede englænderne dem sådan? – Fordi de første jernbaner blev bygget af de samme som byggede de første sporveje, og det var det mål man brugte her.

Hvorfor brugte de så det mål? – Fordi de folk der byggede de første sporveje brugte de samme redskaber og værktøj som man brugte til at lave kareter med, og de havde den hjulafstand.

Okay ! Hvorfor havde kareterne den specielle hjulafstand? – Fordi hvis man brugte andre mål ville hjulene brække sammen på de ældre engelske landeveje, fordi det var målet på hjulsporene.

Hvem byggede så disse gamle veje med hjulspor? – De første blev bygget af romerne til deres legioner, og de er blevet brugt lige siden. Og hjulsporene? – Romerske stridsvogne lavede de første hjulspor, som alle havde den samme hjulafstand, og her har vi så svaret på det oprindelige spørgsmål.

Standardmålet mellem USA’s jernbaneskinner på 4 fod 8.5 tommer stammer fra specifikationen på en romersk stridsvogn. Specifikationer og bureaukratiet lever evigt. Så næste gang du modtager en specifikation og spekulerer på hvilken hesterøv den er kommet ud af, så har du fuldstændig ret. Fordi de romerske stridsvogne var lavet så de havde samme mål som bagdelen på to stridsheste.

Og nu fordrejningen af historien…..

Der er en interessant forsættelse, forlængelse om målene på jernbaneskinner og hestes bagdele. Når du ser en rumfærge, parat til opsending, ser du to boosterraketter på siden af brændstoftanken. De er lavet af Thiokol, hvis fabrik ligger i Utah. Ingeniørerne som designede dem havde foretrukket at de var lidt tykkere, men de skulle med tog fra fabrikken til opsendelsesstedet.

Jernbanen fra fabrikken løb gennem en tunnel i bjergene, og boosterne skulle kunne gå gennem den tunnel. Tunnelen er en anelse bredere end jernbaneskinnerne, som har samme bredde som røven på to heste.

Så designet på verdens mest avancerede transportmiddel er bestemt af bredden på en hesterøv.«

Jamen er det ikke mageløst!! Logistikken har forsynet verden med en dumhed, som går stik imod enhver sund fornuft. Og her troede jeg, at det – ifølge alverdens ‘ateistiske videnskabsfolk’ og deres forskellige fanatiske fangrupper – kun var religion, som var istand til slige sager.

Dolph tager over: Vidste du, at en hestehjerne er på størrelse med en kastanje? En Kastanje, Wulff!!

Som vor udsendte udtaler: “- Nu har der været en veritabel ordkrig mellem videnskab og religion. Rød og blå stue. Fornuft og idioti.
Den har vi fulgt på afstand, næsten da 🙂 – Fænomenet kommer ind fra den liberale side, den ny abeisme direkte fra skoven. Ikke at vi syntes dårligt om liberale; ingenlunde. Men denne type opfører sig, som var det første gang, de er nede fra træerne.”

og videre: “Hvis det lykkedes at komme lidt tæt på løber de op i træerne igen; råbende og holder sig for ørene.”

Feltstudiet fra vore udsendte viser, at Ateisterne ligesom aberne er bange for at komme ned fra træerne. Der kunne jo være noget farligt dernede i skoven. Jeg er sikker på, at hvis det stod til ateisterne, så ville de rydde hele skoven – ja enddog selv om det medførte, at de skulle skære den gren over, som de selv sidder på.

http://blog-dyn.tv2.dk/blogbuster/

http://blog.tv2.dk/nitakrist/

Advertisements

14 Comments

 1. hótigris says:

  Ja, ikke? 😉

 2. Hej snetigr

  Jeg er måske lidt langsom, men kan du være sød at stave det i neon for mig?

  Jeg forstår at der er en historie om at længden på jernbanespor har en sammenhæng med afstandene mellem hjulene på de romerske stridsvogne (men hvorfor havde de romerske stridsvogne de hjullængder?). Og jeg forstår at de tidlige amerikanske pionere byggede tunneler der var 2 heste brede. Men hvad specifikt har det med ‘religion’ og ‘videnskab’ at gøre? Og “nyateisme” for den sags skyld? Jeg går ud fra at det er det med de hørjeknologiske nyvidundere der må ligge under for bredden på tunnelen, ik?

  Det er en tåbelighed. Og det er ikke begået af religiøse? Og det er kun religiøse der begår tåbeligheder? Og det er der en masse “‘ateistiske videnskabsfolk’ og deres forskellige fanatiske fangrupper” der synes? Og det skal i følge tagsne også kædes sammen Dansk Folkeparti, fårehjerner. Interessante associationer du har 🙂

  På den baggrund kan det altså konkluderes at ateisterne er ligesom aberne der bliver oppe i træet. Og at de vil fælde hele skoven. Der må jeg indrømme at jeg ikke helt kan følge med. Måske mangler jeg humoren, hvor man skulle have læst en masse af dine indlæg på forhånd for at fatte det. Men det er der jeg så håber at du vil stave det i neon for stakkels mig.

  Hvad er det du vil sige med dit indlæg?

  – at forskellige slags mennesker har lavet forskellige tåbelige ting igennem historien?
  – at ateister er Dansk Folkepartimedlemmer?
  – at kritik af religion er noget slemt noget?
  – at påpeget kritiske ting ved forskellige religioner er noget slemt noget?
  – at sige at man synes det er fjollet at tro på usynlige væsener er noget slemt noget?
  – at …
  – at …

  Jeg venter spændt 🙂

  På forhånd tak.

 3. hótigris says:

  “- at forskellige slags mennesker har lavet forskellige tåbelige ting igennem historien?”

  My point exactly. Som agnostiker er det beskæmmende at se, at yderligtgående fra to fløje hhv. ateister og troende i den grad farer i totterne på hinanden og beskylder hinandens trosretninger for forskellige uhyrligheder i verdenshistorien, som næppe kan tilskrives præcis det, som de beskylder hinanden for. Jeg synes faktisk mere og mere, at en gruppe af ateister er værst…

  DF medlemmer er vel næppe at sidestille med ateister eftersom partiet har en højreligiøs kristen profil. Men det er da en meget sjov betragtning, at visse ateister stemmer på DF udelukkende pga. et ustyrligt had til religiøse. I sandhed en selvmodsigende adfærd. 😉

  Hvad angår indlægget… Humor min ven.

 4. hótigris says:

  Man burde i stedet fokusere på hinandens positive sider og derigennem skabe en fælles grobund for at kompletere og optimere verden til alles fælles bedste.

 5. Hej snetigr

  Jeg har som sådan ikke noget imod at folk kritisere Pol Pot, Stalin, Mao og andre fjollede idioter, der blandt andet har italesat et ateistisk synspunkt. Deres handlinger skal kritiseres for det de har gjort og folk der mener at det er herligheder skal også retteligt kritiseres. Og det samme gælder de forskellige religiøse grupperinger der “begår” samme udåd. Det skal kritiseres også for de religiøse eller anti-religiøse aspekter der er i det. Der er fanatiske ateister, ja. Desværre. Men jeg er personligt mere bekymret for de religiøse fanatikere, for de qua deres religiøse doktrin historisk har vist sig at kunne samle folk om en ideologi, der efter min mening har været yderst kritisk. Når man kritisere det skal man selvfølgelig være klar over at masser af religiøse mennesker ikke kan siges at have nogen som helst forbindelse desangående.

  “Men det er da en meget sjov betragtning, at visse ateister stemmer på DF udelukkende pga. et ustyrligt had til religiøse”

  Jeg kender umiddelbart ikke rigtig nogen selv, men har støt på et par stykker jeg formoder er i den boks. Jeg er også selv meget antireligiøs. I mit utopiske verdensbillede eksistere der ingen ideologier om usynlige væsener eller sjæle eller sådan noget og endvidere ingen udbytning af mennesker imellem osv. (jeg har meget utopiske idealer). Men jeg er antireligiøs i den forstand at jeg vil tillade mig retten til at kritisere de elementer der er iboende forskellige religiøse retninger. Jeg mener blandt andet det er kritisabelt at forældre i Jehovas Vidner frarøver deres børn et liv fordi at de er modstander af bloddonation. Og der findes et utal af sådanne eksempler hvor en doktrin byggende på religiøs overbevisning er afgørende for valg for mange, mange mennesker. Der er de negative sider. Der er også positive, men derfor skal vi ikke gemme de negative væk og fløjte og lade som om de ikke er der (og det gælder sådan for alle ideologier, religiøse som ikke-relgiøse). Hvis et menneske vil forbyde enhver form for frihed for at have en religiøsitet er det jo også kritisable. Der findes også militante, i ordets bogstaveligste forstand, ateister (og derfor ikke militant i den vis som Richard Dawkins eller Daniel C. Dennet udtrykker det).

  Kritiske elementer må nødvendigvis mødes med kritik. Vi skal også huske at kritisere de militante veganere der ønsker at bekrige, i ordets bogstaveligste forstand, fx McDonalds fordi de sælger kød. Forskellige kulturelle og religiøse tendenser eller iboende “herligheder” hører blandt de elementer der nødvendigvis, efter min mening, skal kritiseres.

  Vi skal optimere verden til alles fælles bedste, ja. Men det handler også om hvem der skal bestemme hvad der er til alles fælles bedste. Skal du, skal jeg? Næppe! Det skal formentligt forskellige store (interesse)organisationer; transnationale (NGO og GO), religiøse såvel som politiske. HWR og Amnesty er jo trods alt også en form for politiserende organisation der “skal” bestemme hvad der til alles fælles bedste. Der er bare desværre rigtig mange der ikke mener at de skal have lov til at bestemme og da slet ikke at deres idealer er til alles fælles bedste. Og deriblandt er der ret væsentlige religiøse grupperinger. Grupperinger der har magt lokalt og som også kan i tilfælde agere internationalt (blandt andet den katolske kirke, de forskellige nyevangeliske, HuT og mange flere). Interessegrupper med forskellige meninger der på ingen måde stemmer overens med forskellige idealer du og jeg eventuelt kunne tænkes at have, eksistere. Det må man også se i øjnene.

  Når folk bruger religiøse argumentationer for at begår forskellige uhyrligheder synes jeg det er berettiget at kommentere det. Når folk bruger politiske argumentationer for at begår forskellige uhyrligheder synes jeg det er berettiget at kommentere det. Og så videre… .. .

  Ik sandt? Jeg skal nok blive nede på jorden 😉 det er alligevel mange år siden jeg har været aktiv med at klatre. Jeg synes det er spændende at debattere det her, netop fordi der har været noget skyttegravskamp mellem forskellige meninger. Rune Engelbrecht og Thøger Seidenfaden fx har gravet sig i en skyttegrav og DF i en anden. De taler ikke længere til hinanden med mod hinanden. Den ene er en pladderhumanistisk medløber, den anden en nazi i nye klæder. Når nogen ytre sig kritisk om nogle elementer indenfor islam, kan vedkommende efterfølgende ligeså godt pakke taskerne og tage ud i kolonihavehuset sammen med Pia K. for det er i hvert fald der Thøger og Rune har tænkt sig at parkere dem igennem en italesættelse af de slemme “islamofober”. Omvendt hvis man forholder sig kritisk overfor en generaliserende og fordømmende og ensidig islamkritik, kan man ligeså godt tage hippietøjet på og sætte sig i en blød lænestol med den nyeste venstreintellektuelle debatbog og en god pibe, for så skal Pia K og co. nok for parkeret vedkommende igennem en italesættelse af deres “hallalhippiehed”.

  Jeg vil gerne gøre op med det “forbudte” i at forholde sig kritisk over forskellige religiøse doktriner, men samtidig også gøre op med fordømmelserne og generaliseringerne. Jeg har i forbindelse med islam, som vel nok er et af de mere “populære” emner gjort nogle forsøg.
  – om tørklæder: http://sorensvendsen.wordpress.com/2008/06/25/t%c3%b8rkl%c3%a6det-et-vanedannende-stof/
  – og mere generelt: http://sorensvendsen.wordpress.com/2008/05/03/debat-om-en-religion/

  Vh.

  Søren Svendsen

  PS. Jo jeg synes også at det var et meget sjovt indlæg. Jeg ville egentlig gerne have dig til at klargøre at det jeg formodede det handlede om. Og i den forbindelse synes jeg at din ellers fantastiske anekdote blev ødelagt af en dårlig overgang (man kunne endvidere sige at de mennesker der i sin tid lavede hjulafstandene og tunnelerne formentligt var stærkt religiøse mennesker, selvom det ikke har noget med sagen at gøre). Og det var netop det, det havde ikke meget med sagen at gøre.

 6. Her er forresten et eksempel hvor jeg blev bandlyst fordi jeg synes at retorikken var grim og ganske unødvendig http://annalyttiger.wordpress.com/2008/06/25/un-hijacked-by-mohammadans/

  Hun (formoder jeg) har puttet mig på en eller anden spam-funktion så jeg ikke længere kan kommentere vedkommendes indlæg. Hun må virkelig have fat i den lange ende… .. .

 7. hótigris says:

  Hold da kæft. Hun er da så totalt langt ude….. De findes åbenbart overalt disse vrede sure gale bange mennesker. Jeg læste for nogen tid siden en artikel i JP af Anders Lund Madsen…. Han ville gå ud og købe gær, fordi gær er så trygt… Måske det var noget for hende det infame kvindemenneske….

 8. hótigris says:

  Til dit lange indlæg vil jeg sige tak allerførst. Efter min mening drejer det sig om, at få fat i de gode ting i religionerne / ideologierne. At få fat i de mennesker, som vil støtte de gode ting. Ellers er jeg meget enig med dig. Jeg har også skrevet en hel del om disse emner. Blandt andet indlæg om Volkan og massepsykose, om fanatismens grobund osv… Jeg mener nemlig ikke, at en hel religion kan holdes ansvarlig for nogle religiøses udnyttelse af religionen. Iran er således et glimrende eksempel på en religion, som er blevet en antireligion inden for religionen.

 9. Jeg vil måske tage et kig på dine artikler senere.

  “Efter min mening drejer det sig om, at få fat i de gode ting i religionerne / ideologierne. At få fat i de mennesker, som vil støtte de gode ting.”

  – jo selvfølgelig er det også en fin ting at gøre. Men man skal bare huske at der er andre der er uenige. Jeg har personligt støt på mange debattøre (i forbindelse med debat om islam) på diverse foraer på nettet der fx også bruger fx Karen Armstrongs mission (netop at argumentere for de gode ting i de forskellige religioner; hun har i øvrigt en fjollet ide om at de forskellige religioner alle har haft en eller anden form for ur-idé der efterfølgende er blevet “forpestet” af troende. Det hænger formentligt sammen med hendes freelance-monoteisme og er yderst ahistorisk) for at udbrede deres tro. De siger “se disse mennesker udtrykker sig sådan og sådan, så må du da kunne se at vores religion er rigtig” og samtidig forholder de sig dog sådan at de mener at der skal implementeres nogle af de forskellige regler, som der jo også findes i forbindelse med religionerne. Der findes meget afskyeligt indenfor de forskellige religioner, det gør der nu engang. Jeg ville være lykkelig hvis folk ville smide det på porten eller ignorere det. Det er der også mange der gør, men der er desværre også mange der ikke gør det.

  Er vejen frem kun at snakke om de positive? Eller skal man nødvendigvis også forholde sig til de kritiske. Jeg mener godt man kan gøre begge ting, men man skal så absolut ikke glemme de kritiske ting eller forsøge at tie kritik af dem. I steden for at overlade kritikken til mere eller mindre rabiate skyttegraver, synes jeg det er mere progressivt at tage skeen i den anden hånd og gøre kritikken vedkommende, progressiv og uden at generalisere eller dæmonisere. Det synes jeg er det vigtigste det lige nu. Men der er vi nok uenig. Jeg synes lidt det kun at fokusere på det positive er at putte hovedet i busken og endvidere har nogle debattøre det med at være meget selektiv i udvælgelsen af hvad man vælger som sit fokus at finde positive ting i; der er ikke så mange der tager scientology i forsvar (medmindre de er med i “kulten” (jeg mener jo personligt selv at alle religioner kulter. Det er en fjollet respekt at man laver de her særegenskaber ved nogle få specifikke religioner), der er ikke så mange der tager DF i forsvar (medmindre de er derude af) osv.

  Men det har formentligt noget med debatmiljøet at gøre. Og man kan hurtigt finde sig selv i en position hvor man tager en modsat stilling, næsten bare for at tage en modsat stilling.

  Men det skal nok gå alt sammen 😉

  Vh.

  Søren Svendsen

 10. hótigris says:

  Jeg har absolut intet imod at kritisere præstestyret i Iran – bare for at tage et eksempel.

 11. anonym says:

  hahahahahahahah hvor er i bare sjove:) men jeg synes hvis nok lige i skulle tage at holde k””

 12. nu var der jo heller ikke blevet sagt noget i 3 måneder 😉

 13. hótigris says:

  »…det er mere progressivt at tage skeen i den anden hånd og gøre kritikken vedkommende, progressiv og uden at generalisere eller dæmonisere. Det synes jeg er det vigtigste det lige nu.«

  Jeg er fuldstændig enig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: