Fogh og fåreflokken


Fogh: I er medlemmer af regeringen og partiet venstre. Men som liberal respekterer jeg naturligvis, at alle er forskellige og har ret til individuelle holdninger. I har ret til jeres egen mening.

Pia K.: Og hvis I ikke kan huske hvad den er, så står den i kap.5 i det materiale, vi i “Partiet” har sendt rundt.

Evangeliet af Ribe Stift, Kapitel 5
Som introduktion anbefales det at læse kapitel 1.

Bjergprædikenen

Da Anders så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Saligprisningerne

»Salige er de rige ‘yuppier’,
for jorden og al ejendomsværdi er deres.
Salige er de, som skider på andre,
for de skal ej trøstes.
Salige er de hovmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de kommunistforskrækkede, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes med de rødes blod.
Salige er de ubarmhjertige,
for de skal have den største belønning.
Salige er de rene af hjertet egocentriske,
for de skal se Mig.
Salige er de, som starter krige,
for de skal kaldes Georg’s børn, og dem vil vi gerne lege med.
Salige er de, som forfølges på grund af overdreven rigdom og ødselhed,
for jorden og al ejendomsværdi er deres.

Salige er I, når man på grund af Pia håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor; således har
man også forfulgt profeterne før jer.

Jordens salt og verdens lys

Jeg er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af kommunister og socialdemokrater. Jeg er verdens lys (Ja, og Pia). En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal mit lys (Ja, og Pias) skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og gladeligt betaler jeres hotelophold, taxaregninger og dyre middage, imens de priser jeres fader, som er i statsministeriet.

Om loven

Således skal I sige til journalisterne: “Tro ikke, at Anders er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Anders er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.” Men sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel bestå af loven, før alt socialistisk smagsdommeri, rundkredspædagogik, socialhjælp og velfærd er totalt udryddet! Jeg hader velfærd! Den, der bryder blot ét af de mindste bud (se nedenfor) og lærer mennesker at støtte og hjælpe hinanden, skal kaldes ræverød 68’er og sendes retur til Irak! Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Venstre og finde opbakning fra “Partiet”. For jeg siger jer: Hvis vores retfærdighed ikke langt overgår de
skriftkloge smagsdommere og ræverøde farisæeres, kommer I slet ikke ind i statsministeriet (æv-bæv, bu-hu Helle Thorning!).

Om vrede

I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på muslimerne, de fattige, socialdemokraterne og SOSU’erne skal kendes uskyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til disse, skal kendes uskyldig af “Partiet”; den, der råber: “Tåbe!” efter de røde skal ophøjes til evig glorificering. Når du derfor bringer din gave til skatteministeriet og dér kommer i tanker om, at en fattig sjæl har noget mod dig, så lad din gave blive ved skatteministeriet og gå først hen og tag alt hvad den fattige ejer; så kan du komme og bringe din gave og hans. Skynd dig at blive enig (om nødvendigt med magt) med din modpart, mens du er ved ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Han må aldrig sande, at han er blevet snydt. I uvidenhed lever den slags nu engang bedst. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

Om ægteskabsbrud

I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde vort ægteskab med “Partiet”.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på et andet parti end “Partiet”, har allerede begået ægteskabsbrud med “hende” i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig (eller gå hen i den nærmeste svømmehal og kig på små piger i stedet); for jeg er bedre tjent med, at et af mine medlemmer går tabt, end med, at hele mit legeme kastes for den hellige fårefloks inquisitoriske brægen. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så benægt det og kast skylden på de ræverøde socialister; for du er bedre tjent med at beskytte inderkredsen af medlemmer, end at hele dit legeme kastes for den hellige fårefloks inquisitoriske brægen.

Om skilsmisse

Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra “Partiet”, skal give “hende” et
skilsmissebrev.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra “hende”, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med “hende”, og ve den, der gifter sig med en anden kvinde, thi han begår ægteskabsbrud og må bære betegnelsen ‘kætter’ og for evigt være underkastet den hellige fårefloks inquisitoriske  brægen.

Om at sværge

I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret overfor “Partiet”.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved statsministeriet, for det er min trone, eller ved Partiet, for det er “hendes” fodskammel, eller ved Jerusalem, for det har Søren Espersen sagt. Du må derimod gerne sværge ved dit hoved, for du kan bøde med det, hvis du begår fejl. Thors økse er altid slebet. I jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej; men et ja må godt være et nej og et nej må godt være et nej, hvis i taler til socialdemokrater, SOSU’er, fattige og muslimer.

Om gengældelse

I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jeres bedste. Men slår en socialdemokrat, fattig, SOSU eller muslim dig på din højre kind, så slå igen. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din ejendom derfor, så lad ham også få af samme mønt. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil og derefter stå til ansvar, så ring til Anders Fogh, så løber jeg fra det hele. Giv den, der beder dig absolut ingenting; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig – tag hellere alt hvad han ejer og giv det til skatteministeriet.

Om fjendekærlighed

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske mig, “Partiet”, (ja også dig Pia), Venstre, selv de konservative og ellers hade dine fjender.‹ og det er sandt! Men jeg siger jer yderligere: Had de ræverøde pædagoger endnu mere og straf dem, der forfulgte jer som børn med rundkredspædagogik og sanglege! Tak mig for at jeres børn ikke længere skal udsættes for andet end Berthels disciplin, kæft, trit og retning; for han lader sit lys stå op over onde og gode og lader de retfærdige glædes over at regne matematikopgaver og de uretfærdige blive forhørt i kælderen. Hvis I kun elsker jer selv, “Partiet” og mig, kan I vente store belønninger? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres partifæller og “Partiet”, hvad særligt gør I så?  I gør mig stolt! Så vær da fuldkomne, som jeg (jaja, også dig Pia) er fuldkommen!«

Mvh A. Fogh

(1. revision DF’s sekretariat ‘overvåget’ og ratificeret af Pia).

Tillæg: De ti bud.

1. Du må ikke have andre Guder end mig og “Partiet”.

2. Du må ikke misbruge mit navn – eller “Partiets”.

3. Du skal holde arbejdsdagen hellig.

4. Du skal ære din far og din mor, men kun hvis de er tilhængere af “Partiet” og mig.

5. Du må ikke slå ihjel – men fattige, socialdemokrater, SOSU’er og muslimer er i status som ræve under en rævejagt. Jag dem ud af deres huler og giv dem et skud hagl eller lad hundene tage dem!

6. Du må ikke bryde ægteskabet med “Partiet”.

7. Du må ikke stjæle; men tag gerne alt hvad de fattige ejer og bring det til skatteministeriet.

8. Du må ikke vidne falsk mod din næste med mindre denne er socialdemokrat, SOSU, fattig eller muslim.

9. Du må ikke begære din næstes hus med mindre denne er socialdemokrat, SOSU, fattig eller muslim.

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til; men hvis din næste er socialdemokrat, SOSU, fattig eller muslim, så red hans hustru, tag hans ejendom og sæt hans folk i arbejde.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: