“Large-group Psychodynamics and Massive Violence”


matrix-2006-41.jpgDen tyrkiske psykolog Vamik D. Volkan opstiller bl.a. flg. 20 punkter for regression i store samfundsgrupper:

 1. Gruppens medlemmer identificerer sig med gruppen og mister deres individualitet.
 2. De følger og dyrker lederen blindt.
 3. Gruppen deles i et ‘godt’ segment, der følger lederen, og et dårligt segment, der opfattes som forrædere.
 4. Der skabes en skarp opdeling mellem ‘os’ og ‘dem’ – fjenden.
 5. Gruppens tros- og moralsystem bliver i stigende grad absolutistisk og straffende overfor selv lettere afvigelser.
 6. Der forekommer massive fælles stemningsskift, fra delt begejstring over depression til fælles paranoide forventninger.
 7. Man er parat til at gøre hvad som helst for at opretholde den fælles identitet.
 8. Benytter i stigende grad magisk tænkning.
 9. Nye eller reorganiserede gamle fælles ritualer udvikles til beskyttelse af gruppeidentiteten.
 10. Udvalgte triumfer og traumer reaktiveres og resulterer i tidskollaps.
 11. Ledelsen etablerer et mellemrum i den historiske kontinuitet og udfylder dette med elementer som “ny” nationalisme, etnisk følelse, religiøs fundamentalisme eller ideologi, ledsaget af “ny” moral og en “ny” historie der renses for uønskede elementer.
 12. Gruppens symboler ophøjes til protosymboler.
 13. Fjenden fremstilles i stigende grad dehumaniseret ved brug af symboler med stadig færre menneskelignende træk: fra dæmoner til insekter, bakterier og ekskrementer.
 14. Man oplever geografiske eller juridiske grænser stadig mere konkret som en ‘anden hud.’
 15. Gruppen fokuserer på og opgearer de små forskelle.
 16. Den basale tillid i familien undermineres og der skabes en ny type familiehieraki og -moral.
 17. Gruppen bliver fikseret på begrebet blod og en renset eksistens.
 18. Gruppen bliver optaget af adfærd, der symboliserer renselse.
 19. Der opstår tiltagende vanskeligheder med at skelne mellem, hvad der er smukt, og hvad der er grimt.
 20. Gruppens omgivelser tager efterhånden en gråbrun ‘amorf’ struktur.

df.jpgNuvel…. Dette viser for mig, at det, som foregår i mellemøsten, ikke har en døjt med religionen islam at gøre. Det samme foregik her i Europa under nazismen og ligeledes under krigen i Eksjugoslavien. Det foregår stadigvæk, og mange vil nok kunne nikke genkendende til adskillige af disse 20 punkter i forbindelse med dansk folkepartis retorik i det danske samfund. Massepsykosen og gruppedynamikken.

Volkan skriver endvidere om tegn på progression i samfundet flg. punkter:

 1. Individualiteten bevares og der opnås evne til at indgå kompromisser uden at det opleves som en trussel mod ens integritet.
 2. Nye generationer opdrages med basal tillid.
 3. Devaluering af kvinder ophører.
 4. Familier og klaner reetableres ligesom andre subgrupper i samfundet.
 5. Ytringsfriheden værdsættes.
 6. Retfærdighed i institutioner oprettes.
 7. Evnen til at diskutere moral og skønhed genoprettes.
 8. Evnen til at skelne mellem fantasi og virkelighed og mellem fortid og nutid genoprettes.
 9. Interesse for fjendens psykiske virkelighed -rehumanisering.
 10. Modifikation af dem/os tænkningen.

I Danmark mener jeg, at vi er med på mange af de progressive punkter; men vi sakker alvorligt bagud, når det gælder punkterne 1, 2 og 6-10. Punkt 1 har jeg med, fordi vi oplever andre samfundsgrupper som en trussel imod vores identitet, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Jeg vil foreslå at læse artikelen: “Demokratiets psykologi”, af Steen Visholm. Her vil jeg ikke på nogen måde tage ham til indtægt for andet end referatet af Volkans 20 punkter for storgruppens regression og de 10 punkter for samfundets progression. De resterende udtalelser er udelukkende min egen holdning og mening, og har intet med Steen Visholm at gøre.

P.S.: Skal lige tilføjes, at Sverre Varvin, som jeg linkede til, er en norsk psykiater, som har arbejdet med behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og asylansøgere i Norge og Nordjylland, ligesom han har skrevet og publiceret flere artikler og værker sammen med Volkan.

Krigen mod terror stimulerer terroren

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: